Pomocna Mama

Czym jest przysposobienie dziecka? Rodzaje i warunki

Przysposobieniem dziecka nazywa się inaczej jego adopcję. To procedura, która wymaga przejścia odpowiedniego procesu. Na czym dokładnie polega? Jakie warunki trzeba spełnić, by adoptować dziecko? Proszę uprzejmie zajrzeć na blog o prawie nieletnich.

Na czym polega przysposobienie dziecka?

Adopcja, czyli przysposobienie daje dzieciom szansę na życie w nowej rodzinie. Co to jest przysposobienie dziecka?

Pod pojęciem przysposobienia według prawa nazywa się przyjęcie do rodziny osoby, która jest niepełnoletnia. Na skutek przysposobienia dochodzi do powstania pokrewieństwa pomiędzy dzieckiem oraz rodzicami adopcyjnymi.

Przysposobienie regulowane jest przepisami prawa i decyduje o nim sąd opiekuńczy.

Możliwe jest przysposobienie dziecka małżonka lub innych rodziców biologicznych po spełnieniu określonych warunków.

Rodzaje przysposobienia

Wyróżnia się kilka rodzajów przysposobienia. Według prawa są to:

  • przysposobienie pełne o charakterze rozwiązywalnym
  • przysposobienie pełne nierozwiązywalne – całkowite, które nie może być rozwiązane
  • przysposobienie niepełne – na jego skutek dochodzi do powstania związku pokrewieństwa tylko pomiędzy rodzicem a dzieckiem adopcyjnym

Przysposobienie dziecka – warunki

Procedura związana z przysposobieniem dziecka, które nie jest zupełnie obce, na przykład jest dzieckiem obecnego małżonka, wnukiem, jest mniej skomplikowana niż przysposobienie dziecka całkowicie obcego.

Przy adopcji dziecka obcego konieczne jest przejście procedury w ośrodku adopcyjnym, która obejmuje konsultacje, ukończenie szkolenia oraz uzyskanie opinii kwalifikacyjnej. Osoby, które chciałyby adoptować dziecko, muszą wtedy spełnić określone wymagania, między innymi pod względem stanu zdrowia, sytuacji majątkowej, mieszkaniowej.

Przysposobienie wymaga też uzyskania niezbędnych zgód, między innymi rodziców biologicznych, gdy mają władzę rodzicielską, dziecka, gdy ma powyżej 13 lat.

Należy również przygotować wniosek o przysposobienie dziecka i razem z innymi dokumentami przekazać do sądu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *